De contributie zal per kwartaal middels automatische incasso van uw bankrekening worden afgeschreven. Voor de eventuele maanden voorafgaand aan een kwartaal, inclusief de lopende maand indien men lid wordt voor de 15e van die maand, wordt voor elke maand een twaalfde deel van het jaarbedrag in rekening gebracht.

Het lidmaatschap wordt eerst aangegaan voor één jaar. Beëindiging van het lidmaatschap kan vervolgens per kwartaal van een kalenderjaar; dus per 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk of per e-mail te geschieden bij het secretariaat met een opzegtermijn van minimaal één maand voor aanvang van het nieuwe kwartaal.

Type lidmaatschap Contributie per jaar
Seniorlid v.a. 18 jaar €90,-
Juniorlid 10 t/m 17 jaar €60,-
Toertochtlid v.a. 10 jaar €25,-

Seniorlid en juniorlid houdt in dat je aan zowel de techniektrainingen als de toertochten kunt deelnemen en heeft alleen een verschil op basis van leeftijd.

Als toertochtlid kun je alleen aan de toertochten deelnemen, en eventueel tegen betaling van €5,- ook een techniektraining bijwonen.